,,Ani ja ne stadzi hojaja..." - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
,,Ani ja ne stadzi hojaja..."

Teplé slnečné lúče a veselá hudba nás vylákali z izieb. Piesne speváckej skupiny Veselka sa rozliehali po celej záhrade zariadenia. Postupne sa začala spoločnosť v altánku rozrastať a pridali sa viacerí prijímatelia, ktorí si pôvodne vyšli na prechádzku. Dokonca s nami spievali aj rodinní príslušníci, ktorí boli na návšteve a privítali takéto spestrenie. Za priaznivého počasia sa budeme stretávať v našom altánku častejšie.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky