1. Športiáda seniorov v Haniske - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
1. športiáda seniorov v Haniske

Dňa 09.05.2017 sa v Haniske - Borkúte  uskutočnilo športové podujatie  1. Športiáda  seniorov, na ktorom sa zúčastnilo osem päťčlenných družstiev. Usporiadatelia Regionálne centrum AkSen o.z., Prešov a PAS, n.o., Prešov si pre nás pripravili športové disciplíny - hod basketbalovou loptou na kôš, hod granátom, florbal – streľba na bránku, hod šípkami, kop na bránku futbalovou loptou. Naše zariadenie reprezentovali pán Stašák, pán Bednár, pani Chovancová, pán Maďar, pán Šimoňák. Aj keď sa nám nepodarilo umiestniť na prvom mieste, prežili sme nádherný deň v kruhu priateľov.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky