Ako sa nedať oklamať podvodníkom - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Ako sa nedať oklamať podvodníkom

Dňa 09.10.2018 sa konala prednáška „ Ako sa nedať oklamať podvodníkom“. Pracovníci odboru kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR, pán Martin Jurica a pán Mário Bartko sa zamerali na prevenciu vzniku situácií, pri ktorých sú starší ľudia obeťami podvodov a zneužití. Otvorili diskusiu v ktorej nechali priestor seniorom na vyslovenie názoru a opis vlastných skúsenosti s podvodníkmi. Prednáška bola poučná pre obe strany.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky