Angličtina jednoducho a zábavne - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Angličtina jednoducho a zábavne

S príchodom nového roka každého z nás čakajú nové výzvy. Pre našich seniorov je veľkou výzvou naučiť na cudzí jazyk. V januári sme s veľkým entuziazmom začali lekcie anglického jazyka. Začiatok prvého stretnutia sa niesol v duchu zoznamovania, no po hodine už všetci ovládali číslovky od 1 do 10. Ďakujeme Mgr. Michaele Sepešiovej, PhD. za jej ochotu venovať nám svoj drahocenný čas a za jej profesionalitu v prednášaní angličtiny pre nás jednoduchým a zároveň atraktívnym spôsobom.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky