Beseda o ochrane prírody - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Beseda o ocharne prírody

Dňa 14. októbra sa naši seniori zúčastnili besedy o ochrane prírody. Pani Ing. Marta Hrešová nám priblížila prácu ochranárov v rámci Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove. V priebehu besedy sa s nami podelili o svoje spomienky a zážitky aj naši seniori.

Mgr. Jakub Rišian
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky