Beseda so spisovateľom Ondrejom Sokolom - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Beseda so spisovateľom Ondrejom Sokolom

Dňa 27.9.2019 sa v našom zariadení uskutočnila beseda so spisovateľom Ondrejom Sokolom, ktorú moderoval Dady Nagy. Podujatia sa zúčastnila aj redaktorka Rádia Regina Východ Mgr. Eva Peknušiaková, PhD. a riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná.
Pán Sokol nám predstavil svoju knihu “Ako som vozil Nórov“, v ktorej svojským spôsobom vykreslil svoje nevšedné zážitky vodiča autobusu v Nórsku. Dozvedeli sme sa aj o demografických a geografických rozdieloch so Slovenskom, či o Nórskych zvyklostiach. Počas besedy položili autorovi niekoľko otázok aj prítomní prijímatelia.

Mgr. Jakub Rišian
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky