Beseda so spisovateľom - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Beseda so spisovateľom

Dňa 26.09.2019 k nám zavítal slovenský prozaik, publicista a autor rozhlasových hier, Peter Juščák, spolu s moderátorkou Katarínou Hrabčákovou. Predstavil nám svoju tvorbu a pútavými príbehmi sme sa na chvíľu preniesli do čias dramatických balkánskych vojen, či medzi osudy občanov Československa odvlečených do Gulagov v ZSSR. Ťažké témy spestrili humorné zážitky autora z detstva a do besedy sa s chuťou zapájali aj naši seniori. Autor venoval zariadeniu jednu z jeho publikácií...A nezabudni na labute!, v ktorej spracúva osudy žien odvlečených na konci druhej svetovej vojny do sovietskych pracovných táborov. My sme mu na oplátku venovali malé, no s láskou vyrobené upomienkové predmety.

Mgr. Martina Jackaninová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky