Betlehemské svetlo - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Betlehemské svetlo

„A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa.“
Mt 2,9

Hviezdu, ktorá sa zjavila v čase Ježišovho narodenia nám môže pripomínať aj Betlehemské svetlo, ktoré sa vďaka skautom dostalo aj k nám. Nesie so sebou posolstvo pokoja, lásky a mieru. Nech toto posolstvo znie nielen v našich príbytkoch, ale hlavne v našich srdciach, aby sme Vianoce mohli prežívať každý deň. Pokojné a nádherné Vianoce 2022.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky