Bowling seniorov - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Bowling seniorov

Dňa 08.06.2017 sa v priestoroch jazdeckého areálu pri trati uskutočnil prvý ročník bowlingového turnaja seniorov o Pohár primátorky, ktorý je pokračovaním vianočného turnaja. Úvodným slovom nás privítala vedúca oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov PhDr. Jana Zakarovská. Začiatok bowlingu zahájila primátorka mesta Prešov pani Ing. Andrea Turčanová. Naše zariadenie reprezentovali pán Bednár, pani Cibuľašová, pani Chovancová a pán Stašák. Víťazom sa stalo družstvo Jednoty dôchodcov Slovenska MO - III. Ceny odovzdal hlavný kontrolór mesta Ing. Alexander Ernst. PhD.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za pekný športový zážitok.

Mgr. Katarína Tomičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky