Cičíme, hadáme, tvoríme... - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Cvičíme, hadáme, tvoríme...

Dňa 11.03.2022 nás prekvapili študenti 1. a 2. ročníka FF PU , ktorí študujú sociálnu prácu a vykonávali v zariadení týždennú prax. Je možné skĺbiť cvičenie, hádanie a tvorenie do spoločnej aktivity? Ani sme sa nenazdali a už nad našimi hlavami lietali usmievavé balóny. Táto aktivita vyvolala úsmev aj na našich tvárach. Po jednoduchých cvičeniach sme si z klobúka ťahali rôzne písmená abecedy a vymýšľali na nich mená. Poslednou aktivitou bolo spomínané tvorenie. Dovnútra euro obalu sme vytláčali temperové farby v malom množstve, následne sme s prstami vytvárali akékoľvek tvary, podľa vlastnej fantázie. Spoločne vznikli obrazce, ktoré pripomínali vitráž. V závere nás študenti prekvapili ešte viac. Venovali nám nielen svoj čas a podporu, ale na znak priateľstva nám podarovali tulipán.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky