Deň matiek - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Deň matiek

Pri príležitosti Dňa matiek k nám 21. mája 2019 zavítala spevácka skupina Dúha. Všetkých zúčastnených, no predovšetkým naše mamička a babičky, si uctili pásmom piesní a básní. Príjemnú atmosféru dotvárali úsmevy a spokojnosť na tvárach klientov. V závere zaznel úprimný a zaslúžený potlesk. Na oplátku, sme členov skupiny Dúha obdarovali drobnými upomienkovými predmetmi z keramiky, ktoré s láskou a trpezlivosťou vyrobili naši seniori. Vystúpenie bolo pre nás všetkých príjemným spestrením.

Mgr. Martina Jackaninová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky