Deň matiek so študentami PaSA - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Deň matiek so študentmi PaSA

„Všetky kvety do rúk mamy skladám ako drahokamy. Za jej lásku plnú nehy, za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave. Za dni šťastné, za dni hravé. Za rozprávky nad kolískou, za to, že vždy stojí blízko.“

Nádhernými slovami sa k nám prihovorili študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie dňa 18.05.2017 pri príležitosti dňa matiek. V tomto sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Práve to študenti zdôraznili vo svojom vystúpení. Básne popretkávané piesňami sprevádzanými hrou na gitarách potešili srdcia nielen žien -  matiek, ale aj všetkých prítomných.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky