Deň otvorených dverí - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Deň otvorených dverí

Dňa 3.10.2018 sme oficiálne zahájili mesiac úcty k starším Dňom otvorených dverí. Naše pozvanie prijali: primátorka Ing. Andrea Turčanová, viceprimátor Ing. Štefan Kužma, poprední predstavitelia mesta, zástupcovia vzdelávacích inštitúcií, zariadení sociálnych služieb a inštitúcií, ktoré spolupracujú s našim zariadením. Prítomným hosťom sa prihovoril riaditeľ zariadenia PhDr. Jozef Dobrovič a primátorka mesta. V bohatom kultúrnom programe vystúpili: Ing. Slavomír Gibarti - skupina Hrdza, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, spevácky zbor Gaudeamus a domáca spevácka skupina Veselka. Vieme, že úcta k starším nie je o jednom dni, ani mesiaci, preto stretávajme sa a podporujme sa navzájom.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky