Deň otvorených dverí v Náruči - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Deň otvorených dverí v Náruči

Začiatok októbra sa v našom zariadení už tradične spája s Dňom otvorených dverí. Tohtoročný sa uskutočnil dňa 03.10.2019. Ďakujeme našim hosťom, že prijali pozvanie: primátorke Ing. Andrei Turčanovej, viceprimátorovi Mgr. Pavlovi Neupauerovi, ďalším predstaviteľom mesta, sponzorom, zástupcom vzdelávacích inštitúcii, zariadení sociálnych služieb a inštitúcií, s ktorými spolupracujeme. Pekným kultúrnym programom nám popoludnie spríjemnili FS Rozmarija, študenti súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, žiaci ZUŠ Jána Pöschla , CZUŠ sv.
Mikuláša, manželia Ňachajovci, Dagmar Juhásová, FS Haršačan a domáca spevácka skupina Veselka.
Počas celého slávnostného dňa sme videli na tvárach našich seniorov radosť, spokojnosť...a to je naším cieľom počas celého roka.. Srdečne ďakujeme.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálná pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky