Deň otvorených dverí - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Deň otvorených dverí 2017

Začiatok Mesiaca úcty k starším sa v našom zariadení spája s Dňom otvorených dverí , ktorý sa tohto roku uskutočnil 04.10.2017. Naše pozvanie prijali pani primátorka Ing. Andrea Turčanová, viceprimátor Ing. Štefan Kužma, poslanci MsZ, PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb, a ďalší vzácni hostia.
Naším prijímateľom a priaznivcom sme pripravili pestrý kultúrny program, na ktorom vystúpili a popoludnie nám spríjemnili Folklórny súbor Kapušančan, speváčka Jana Tomko Ferenčíková, tanečná skupiny Linden Flowers s country tancami, tanečné centrum Grimmy, známa slovenská speváčka Katka Koščová, spevácky zbor Gaudeamus, Kapušanské richtaroše a samozrejme naša spevácka skupina Veselka. Srdečne ďakujeme. Mark Twain raz povedal: „Umenie starnúť spočíva v tom: urobiť z konca nášho života obdobie šťastia.“  Našim prijímateľom želáme ešte veľa šťastných rokov a svojou prácou sa budeme snažiť im k tomu prispieť.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky