Denné centrum Jiráskova - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Denné centrum Jiráskova

Dňa 30. mája 2017 v našom zariadení už opakovane vystúpili a svojim spevom spríjemnili utorkové popoludnie členovia denného centra Jiráskova. Zazneli známe aj menej známe piesne. Každý, kto sa vystúpenia zúčastnil bol odmenený sladkosťou.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Bc. Cecília Kojnoková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky