Diabetes mellitus - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Diabetes mellitus

Dňa 28.02.2017 sa v našom zariadení uskutočnila beseda, ktorú viedla MUDr. Lucia Šimoňáková. Témou bolo ochorenie diabetes mellitus. Cukrovka patrí k jedným z najzávažnejších ochorení v súčasnosti. Dozvedeli sme sa dôležité informácie o príčinách, príznakoch aj samotnej liečbe. K edukatívnej atmosfére svojimi otázkami prispeli aj prijímatelia. Ďakujeme za cenné informácie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

                                                                                                           Mgr. Katarína Tomičová
                                                                                                               sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky