Dobrovoľníci z Godzone - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Dobrovoľníci z Godzone

Dňa 15. 11. 2021 odštartoval 13. ročník evanjelizačného turné projektu Godzone, ktorý sa konál v rámci Týždňa cirkvi pre mládež. Dobročinné aktivity prebiehali v v piatich mestách na Slovensku a jednom v Českej republike. Do akcie sa zapojilo aj naše zariadenie a spoločne s dobrovoľníkmi Matejom Václavom, Johannou Grigarovou, Katarínou Višňovskou, Sarah Krehlíkovou, Dávidom Jánom Rišiaňom, sme vykonávali jesenné práce záhrade. Ďakujeme im za pomoc a veríme, že o rok sa stretneme znova.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky