Dotácia na podporu Turnaja v minigolfe seniorov v roku 2019 - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Dotácia na podporu Turnaja v minigolfe seniorov v roku 2019

Mestský úrad v Prešove, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 964/2018 poskytol Občianskemu združeniu VESELKA dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 586,00 €. Uvedené finančné prostriedky budú využité na pokrytie časti nákladov spojených so zrealizovaním projektu ,,Turnaj v minigolfe seniorov". Športovú aktivitu pre seniorov zorganizovalo Občianske združenie VESELKA a Zariadenie pre seniorov NÁRUČ pod záštitou pani primátorky Ing. Andrei Turčanovej. Akcia bola dvojdňová. Prvý deň súťažili seniori z prešovských denných centier a druhý deň si prišli do Prešova vyskúšať svoju zručnosť seniori zo zariadení sociálnych služieb z Cemjaty, Popradu, Spišskej Novej Vsi, Nálepkova, Kežmarku, Stropkova, Bardejova a Vranova. Športové družstva sa snažili na piatich minigolfových dráhach dopraviť loptičku do jamky pri čo najnižšom počte úderov. Víťazi si odniesli ocenenia v podobe pohára a medaily. Ďalším zúčastneným boli na pamiatku odovzdané diplomy. Príjemnú pohodu a zdravú rivalitu organizátori umocnili pestrou ponukou občerstvenia a zábavnými aktivitami.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky