Dotácia z MPSVR - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Dotácia z MPSVR

Zariadenie pre seniorov Náruč získalo 30 000 € z dotácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli použité na inštaláciu ergoterapeutických madiel. Ich moderný a ergonomický tvár zabezpečil pre osoby s obmedzenou schopnosťou stabilitu pri presunoch z izieb do spoločenských priestorov. Zvýšilo to sebestačnosť prijímateľov sociálnej služby a skrášlilo interiér zariadenia.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky