Evanjelická základná škola u nás - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Evanjelická základna škola u nás

Po prvýkrát prišli medzi nás žiaci z Evanjelickej spojenej základnej školy v Prešove so svojím vystúpením. Pod vedením Mgr. Alici Firmentovej nám dňa 15.11.2017 predviedli hru na flautu, prednes básní a spev. Veríme že sa ešte uvidíme.
Ďakujeme.

Mgr. Mária Gruľová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky