Fašiangová zábava - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Fašiangová zábava

Dňa 16.02.2023 sme pre klientov zariadenia pripravili fašiangovú zábavu. Začiatok zábavy otvoril folklórny súbor Kapušančan a spevácka skupina Veselka. Nasledovala prezentácia rôznorodých masiek. Klienti si nenechali ujsť tance s maskami, zaspievali si a spoločne zasúťažili. Na stoloch nechýbali tradičné fašiangové šišky. Fašiangy sa podľa tradícii ukončovali rôznymi zábavnými hrami, u nás v zariadení bol záver venovaný scénickej zábavnej hre o odsúdení kohúta. Fašiangová zábava bola príjemným spestrením a zároveň zavŕšením zábav pred vstupom do pôstneho predveľkonočného obdobia.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky