Fašiangové popoludnie - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Fašiangové popoludnie

Obdobie medzi Troma kráľmi a Popolcovou stredou nazývame Fašiangami. Podľa starých zvykov Popolcová streda ukončí radovánky i hodovanie a až do Veľkej noci nastane obdobie pôstu. Fašiangy boli v minulosti slávené ako prejav všeobecnej radosti, veselosti, keď bolo všetko dovolené. A ináč tomu nebolo ani 21.02.2017, vtedy sa v našom zariadení konalo fašiangové popoludnie. Na úvod nám zaspieval spevácky krúžok Veselka. Ku všetkým prítomným sa prihovoril riaditeľ zariadenia PhDr. Jozef Dobrovič a vedúca oddelenia pre zdravotne postihnutých a seniorov pani PhDr. Jana Zakarovská. Ľudovú kultúru a tradície nám pod vedením Márie Mikolajovej pripomenul folklórny súbor Čemerica zo Šarišských Sokoloviec. Ku skvelej nálade prispeli aj zamestnanci zariadenia. Všetkým prítomným ďakujeme za krásne prežité fašiangové popoludnie.

                                                                           Mgr. Katarína Tomičová
                                                                                                                 sociálna pracovníčka

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky