Godzone tour - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Godzone tour

Dňa 27.10.2022 odštartoval 14. ročník evanjelizačného turné projektu Godzone, ktorý sa koná v rámci Týždňa cirkvi pre mládež. Tohtoročným mottom projektu je „Nevzdávaj to". Členovia Godzone tímu prišli v  tomto duchu podporiť, povzbudiť a motivovať našich klientov hovoreným slovom a piesňami.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky