Hýb sa Náruč - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Hýb sa Náruč

Dňa 15. novembra 2019 nás navštívili študenti Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. Svojimi pohybovými a športovými cvičeniami aktivizovali našich seniorov a spríjemnili ich život v zariadení.

Mgr. Jakub Rišian
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky