IX. ročník turnaja v minigolfe - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
IX. ročník turnaja v minigolfe

Dňa 13.09.2021 sa uskutočnil dlho očakávaný IX. ročník turnaja v minigolfe pre seniorov mesta Prešov. V záhrade nášho zariadenia súťažilo spolu 15 družstiev, ktoré tvorili seniori z denných centier, denných stacionárov, mestských organizácií jednoty dôchodcov, združení vojnových poškodencov, aktívnych a prešovských seniorov. Podporiť turnaj prišli zástupca primátora JUDr. Vladimír Feľbaba, a  PhDr. Jana Zakarovská z Referátu zdravotne postihnutých a seniorov.
Na základe vyhodnotenia súťaží obsadili: 1. miesto seniori z MO JDS V. pod Kalváriou, 2. miesto Presen – Prešovskí seniori, a  3. miesto patrilo MO JDS II. - Nižná Šebastová. Víťazom prišiel zablahoželať aj poslanec mestského zastupiteľstva Ing. František Oľha.
Dobrú náladu a radosť zo spoločného stretnutia nepokazil ani dážď, naopak, neostalo len pri minigolfe. Atmosféra prerástla v spontánny tanec a spev za sprievodu harmoniky.
Prajeme si, aby sme sa aj naďalej mohli spoločne stretávať.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky