Jahody v Náruči - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Jahody v Náruči

Dňa 28.04.2017 naše zariadenie navštívili zástupcovia obchodného centra Eperia a volejbalistky VK Eperia Prešov. Ako povedala pani Mgr. Daniela Štieberová, riaditeľka OC, nech z košíkov plných jahôd sa potešia prijímatelia sociálnej služby tak, ako sa Prešovčania tešia z toho, že stavbári plnia harmonogram pri výstavbe nového centra a z toho, že volejbalový klub sa umiestnil na treťom mieste v extralige žien. Na záver nám naši hostia  popriali veľa úspechov a ponúkli ďalšiu spoluprácu.

                                                                                                              Mgr. Katarína Tomičová
                                                                                                                  sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky