Kapušanske richtaroše - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Kapušanske richtaroše

Kapušanske richtaroše prichádzajú k nám pravidelne. V repertoári majú rôzne piesne, k tomu silné a pekné hlasy. Okrem krásnych melodických piesní prinesú so sebou dobrú náladu a energiu. Preto ich vždy radi privítame a stále nás rozospievajú. Tentokrát tomu nebolo inak.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky