Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vraví sa, že čas vianočný je plný zázrakov. Ľudia majú viac otvorené srdcia a akosi spontánne chcú potešiť nielen svojich blízkych, ale aj úplne cudzích ľudí. A presne to je hlavnou myšlienkou celoslovenského projektu s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorého sme súčasťou už tretí rok. Tento rok pre našich seniorov zbierali krabice naše kolegyne Eva Gallová, Emília Kovaľová a Lucia Murinová.
Dňa 16.12.2022 sme rozdávanie krabíc spojili s vystúpením speváckej skupiny „Chlopci spod Bikoša“, ktorí nám zaspievali  ľudovky, koledy a pán Hardoň vystúpil ako ľudový rozprávač. Naši seniori nezaostávali a pospomínali na starodávne vianočné vinše a piesne. Už tradične na záver odznela pri rozsvietenom stromčeku hymna Vianoc „Tichá noc“.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky