Koledy s dychovkou - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Koledy s dychovkou

Pred príchodom nového roku k nám prišli mladí hudobníci, ktorí sa nazývajú Dychová hudba Nestor. Vianočné sviatky nekončia Štedrým dňom, ale naopak, práve začínajú. Aj preto dňa 29.12.2017 nám prišla táto skupina zahrať vianočné koledy. Spoločne sme si zaspomínali, zaspievali a spríjemnili si tieto sviatky aj takýmto spôsobom.
Ďakujeme.

Mgr. Mária Gruľová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky