Literárna kaviareň - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Literárna kaviareň

Dňa 16. februára sme navštívili našich priateľov na ZŠ Bajkalskej, ktorí nachvíľu premenili zborovňu na literárnu kaviareň. V úvode nám žiaci pripravili prezentáciu zo života a tvorby spisovateľa Ľuda Ondrejova. Naši prijímatelia sociálnej služby pani Dančová, pani Dzurišinová, pani Fialková a pán Derňár nielen čítali úryvky príbehov „ Z poľovníckej kapsy“, ale aj spomínali na svoje zážitky so zvieratami. Spoločne sme rozmýšľali, nad dômyselnosťou prírodných zákonov a aký verný priateľ môže byť nielen pes, ale aj kôň, kuna či srna. Ďakujeme PaedDr. Ivete Mátyásovej aj žiakom, že sme sa na chvíľu preniesli do detských čias.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky