Medzinárodný deň sociálnej práce - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Medzinárodný deň sociálnej práce

Dňa 24.03.2017, pri príležitosti Medzinárodného dňa sociálnej práce, sme všetci spolu prežili zábavno, vedomostno-športové dopoludnie. Tento deň sme oslávili aktivitami, ktoré pre nás pripravila naša dobrovoľníčka a zároveň študentka sociálnej práce na PU FF Nikola Mikitová. Zabavili sme sa pri aktivitách, ako napríklad kolky, spájanie známych dvojíc, priraďovanie významných osobností, puzzle, zoraďovanie mien podľa abecedy a pripomenuli sme si čím sú typické rôzne sviatky. Výsledkom bol príjemne strávený čas, dobrá nálada, zážitky a „medaila“ za prvé miesto pre každého. Napokon, víťazmi sme stále, keď robíme niečo užitočné nielen pre seba, ale aj pre druhých. Obzvlášť vtedy, ak rozdávame radosť, popri ktorej si precvičíme svoju pamäť a fyzické schopnosti. Nie nadarmo sa vraví, že aktívny senior = šťastný senior.  

                                                                                       Mgr. Mária Gruľová

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky