Medzinárodný plenér - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Medzinárodný plenér

V dňoch 23.05.-25.05.2019 sa v našom zariadení konal už v poradí 3. ročník medzinárodného plenéra. Svojou prítomnosťou nás potešili výtvarní umelci z Poľska Alexandra Tabisz, Renata Goraczko, Elzbieta Wesolkin, Krzysztof Niedzwiecki, Zdzislaw Twardowski, z Ukrajiny Viktoria Slivka, Igor Slivka a zo Slovenska – Alena Sedláková, Jana Hovancová, Katarína Sláviková – Volčková, Veronika Dolanská, Miška Volková, Anna Hirková, Ján Matta, Viliam Volk, Jozef Onduš, Jaro Danko. Súčasťou plenéra boli tvorivé dielne, kde si svoje zručnosti mohli vyskúšať aj naši prijímatelia sociálnej služby. Namaľované obrazy boli prezentované na vernisáži, následne budú zaradené k stálej expozícií zariadenia.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky