Medzinárodný plenér - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Medzinárodný plenér

Ak v sebe počujete hlas: „ Nie si maliar, v každom prípade maľujte... a ten hlas bude umlčaný.“
                                                                                                                          Vincent van Gogh

V dňoch 26. až 28. mája bolo cítiť tvorivú atmosféru v každom kúte nášho zariadenia. Počas týchto dní sa uskutočnil po dvojročnej prestávke 4. ročník medzinárodného plenéra. Zúčastnili sa ho maliari z Poľska Magdalena Wyzykowska-Figura, Jeržik Figura, Renata Goraczko, Ukrajiny Viktoriia Slyvka a zo Slovenska Katarína Sláviková Volčková, Xénia Volčková, Veronika Dolanská, Anna Hirková, Viliam Volk, Jozef Onduš, Lucia Vicová, Margita Rešovská, Darina Sajdaková. V tvorivých dielňach pod vedením manželov Mattových tvorili aj naši prijímatelia. Všetky vytvorené diela boli vystavené na slávnostnej vernisáži, ktorou sa uzatvorilo toto vzácne stretnutie generácii, umenia a príjemnej atmosféry.

Agáta Sučková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky