Medzinárodný plenér - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Medzinárodný plenér

V dňoch 11.05.2017 - 13.05.2017 sa v Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici  konal medzinárodný plenér výtvarných  umelcov z Poľska, Čiech i Slovenska. Pozvanie prijali Aleksandra Tabisz, Renata Goraczko, Krzysztof Niedzwiecki,  Jana Hovancová,   Katarína Sláviková - Volčková, Viera Vaľková, Margita Rešovská, Ján Matta, Veronika Dolanská, Jaro Danko. Po oboznámení sa s prostredím, umelci začali dávať svojej predstave konkrétnu podobu.  Pán Matta a pán Danko  pracovali priamo s prijímateľmi sociálnej služby. Ukázali im, ako sa dá zo sadrokartónu a sadry vytvoriť hotové umelecké dielo, pričom každý prijímateľ si to mál možnosť aj vyskúšať. Maliarov pri tvorbe navštívili aj žiaci  zo Základnej školy a Gymnázia sv. Mikuláša.              
Umeleckou bodkou za celým plenérom bola vernisáž vytvorených obrazov. Kurátorkou výstavy bola pani Rešovská, ktorá popísala použité techniky pri maľovaní.
Pri plenéri sme si vyskúšali niečo nové. Pozorovali sme, ako ovplyvňuje umenie život prijímateľa sociálnej služby. Nadviazali sme nové priateľstvá a spoločne sme konštatovali, že by bola škoda v tom nepokračovať.

                                                                                                   Mgr. Sylvia Šimkovičová

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky