Mi tu neška vešeľe hráme ... - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Mi tu neška vešeľe hráme ...

Dňa 07.02.2018 sme pripravili fašiangové popoludnie a tým oslávili čas veselosti a zábavy. Hneď v úvode vystúpil práve vzniknutý folklórny súbor Jozefína, vytvorený spojením prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov. Prostredníctvom ľudových piesní poukázal na rôzne podoby lásky, od pôvodného ostychu, cez prekáračky až po samotnú svadbu. Nechýbal ani redový tanec. Medzi tanečnými kolami sme sa občerstvili a zasúťažili. Aj sme sa zapotili pri hľadaní troch predmetov na rovnaké písmeno. Spoločnými silami sme to zvládli, veď hlavným cieľom bolo stretnúť sa a zabaviť.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky