Mikuláš s PaSA - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Mikuláš s PaSA

Na úvod adventu a pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša študentky zo Sociálnej a pedagogickej akadémie, ktoré v našom zariadení vykonávajú prax,  vystúpili s programom s vianočnou tematikou. Krátkou scénkou, koledami a vinšmi nás príjemne naladili na najkrajšie obdobie v roku. Na závermkaždý z prijímateľov obdŕžal mikulášsky darček.

Mgr. Mária Gruľová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky