Najvýznamnejšie múzea Ruska - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Najvyznámnejšie múzea Ruska

Dňa 10. júna 2019 sme s našimi seniormi navštívili Ruské centrum Prešovskej univerzity a na chvíľu sa tak preniesli do histórie a krás najvýznamnejších múzeí Ruska. Mgr. Gabriela Turisová nám prostredníctvom pútavej prezentácie predstavila slávne múzeá ako Kunstkamera, Ermitáž, Štátne múzeum výtvarného umenia A. S. Puškina, ale aj Múzeum kozmonautiky, Múzem jantáru, Múzeum histórie vodky a mnohé iné. Pre lepší zážitok a predstavivosť, boli súčasťou prezentácie aj virtuálne exkurzie konkrétnych expozícií múzeí. Zoznámili sme sa aj s najznámejšími obrazmi ruských umelcov. Prezentáciu spestrili aj naši seniori svojimi postrehmi či otázkami k danej téme. Pre nás všetkých bolo toto stretnutie obohacujúcim zážitkom plným nových poznatkov.

Mgr. Martina Jackaninová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky