Národné stretnutie mládeže - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Národné stretnutie mládeže P18 Prešov

Dňa 27.07.2018 sa naše zariadenie aktívne zapojilo do popoludnia angažovanosti v rámci Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Skupine dvadsiatich mladých ľudí boli ukázané priestory zariadenia. Následne sa rozdelili do piatich skupín aj so seniormi a venovali sa konkrétnym aktivitám. Zahrali si spoločne minigolf, zatrénovali na multifunkčnom ihrisku. Vo vnútri zariadenia obdivovali výrobky našich seniorov, vyskúšali si prácu s hlinou na sociálnej rehabilitácii. Príjemný relax ich čakal v multisenzorickej miestnosti Snoezelen a soľnej jaskyni. Na záver spoločného stretnutia sme si vzájomne pri chutnom koláči, odovzdali spätnú väzbu. Popoludnie sme vyhodnotili ako prospešné pre všetkých zúčastnených a ukončili ho spoločnou modlitbou. Ďakujeme.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky