Náruč plná remesiel... - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Náruč plná remesiel...

Dňa 06.09.2018 sa v našom zariadení uskutočnil v poradí už tretí ročník podujatia „Náruč plná remesiel.“ Svojou prítomnosťou nás poctili primátorka Ing. Andrea Turčanová, viceprimátor Ing. Štefan Kužma, členka komisie sociálnej a bytovej Mgr. Jaroslava Kutajová, poslanci mestského zastupiteľstva PaedDr. Miroslav Benko a Ing. Marta Kollárová, vedúca odboru sociálnych služieb PhD. PhDr. Mária Humeníková a vedúca Oddelenia starostlivosti pre zdravotne postihnutých a seniorov PhDr. Jana Zakarovská. Folklórny súbor Dúbravienka ukázal, že k remeslám neodmysliteľne patrí aj folklór.
Títo zruční remeselníci nám umožnili nahliadnuť do ich sveta, ukázali nám svoju prácu a poniektorí sme si mohli čo – to aj vyskúšať. Viera Hanudeľová - pletený papier, Anna Závacká - šúpolie, čipka, kraslice, Katarína Wagnerová - pletenie z pedigu (misky, podnosy), Mária Dzurčaninová - bižutéria, stromčeky šťastia, Berta Levayová – drôtovanie, Eva Kohutová - pletenie z nití, hračky, Jarka Harčárová - kvety z lístia stromov, háčkovanie, Milan Marčák - plstenie z ovčej vlny, Margita Maďarová - paličkovaná čipka, Zdenka Zahuráková – quilling, Ján Kostráb - lepené drevenice, Mária Kostrábová - krojované bábiky, medovníčky.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky