Návšteva Ruského centra - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Návšteva Ruského centra

Dňa 25. júla sme opäť navštívili Ruské centrum Prešovskej univerzity. Tentoraz bola témou ruská hudba. Spolu s našimi seniormi sme sa oboznámili s rôznymi štýlmi ruskej hudby a formou videoukážok sme sa započúvali do niektorých významných piesní. Medzi nimi bola aj slávna skupina Alexandrovcov. Naši seniori si zaspomínali na svoje detstvo a boli veľmi spokojní.

Mgr. Jakub Rišian
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky