Návšteva v Poľsku - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Návšteva v Poľsku

Dňa 24.11.2022 sme navštívili náš družobný Domov Pomocy Spolocznej nr 1 v Krosne. Už pri vstupe do zariadenia nás vítali kovboji a indiáni. Počas príjemného posedenia nám predstavili aj svoje Andrejské zvyky a čary. Tešíme sa na ďalšie priateľské slovensko – poľské stretnutie.

Mgr. Agáta Sučková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky