Návšteva z Krosna - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Návšteva z Krosna

Dňa 08.09.2022 sme v našom zariadení v rámci priateľskej návštevy privítali klientov a zamestnancov Domu Pomocy Spolecznej z Krosna. Prežili sme pekný deň plný zábavy. Našim novým priateľom sa prostredie veľmi páčilo, no najdôležitejšie je to, že nám bolo spolu dobre. Veríme, že naše stretnutia budú naďalej pokračovať.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky