Obhájili sme ISO - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Obhájili sme certifikát systému manažérstva kvality

Audítorský tím PQM, s.r.o. vykonal v predchádzajúcich dňoch v Zariadení pre seniorov Náruč dozorný audit zameraný na preverenie funkčností systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016. Realizácia ponúkaných služieb bola preverovaná na základe vypracovaných interných smerníc, štandardov a postupov organizácie v konkrétnych prípadoch. Audítorský tím potvrdil, že zariadenie má zavedený, udržiavaný, zhodný a efektívny systém manažérstva a odporučil ponechať zariadeniu Certifikát systému manažérstva kvality v odbore Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.
Vyjadrujem úprimný obdiv a poďakovanie všetkým zamestnancom zariadenia. Certifikát vnímame ako záväzok k tomu, aby sme aj naďalej plnili stanovené ciele a zároveň zvyšovali kvalitu života prijímateľov sociálnej služby.

PhDr. Jozef Dobrovič
riaditeľ ZpS Náruč
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky