Objednávok - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie > Zverejňovanie
Zverejňovanie objednávok

Objednávky od 1.1.2013

ROK 2012
Objednávka 36/2012
Objednávka 41/2012
Objednávka 140/2012
Objednávka 143/2012
Objednávka 158/2012
Objednávka 161/2012
Objednávka 166/2012
Objednávka 174/2012

ROK 2011
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky