Odpustová slávnosť - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Odpustová slávnosť

V piatok 8. júna sme spoločne oslávili sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorému je zasvätená naša kaplnka. Hlavným celebrantom a kazateľom bol ThDr. Jozef Heske, PhD. Povzbudil nás, aby sme vždy pamätali na lásku, ktorá prúdi z Ježišovho otvoreného srdca, nech každý jeden z nás je zrkadlom tejto lásky, nech je pre nás posilou v našom každodennom živote.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky