Opekačka s dobrovoľníkmi - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Opekačka s dobrovoľníkmi

Slnečné a teplé počasie nám praje aj na sklonku leta. Preto sme to dňa 19.09.2018 využili na poslednú letnú opekačku v našej záhrade. Spolu s dobrovoľníkmi z Lear Corporation Prešov, ktorí sa zapojili do projektu „Dni aktívneho dobrovoľníctva“, sme prežili pekné popoludnie. Najprv sme si zasúťažili – v dvojiciach sme zdolávali jednotlivé športové disciplíny, spolu sme si zaspievali a nakoniec sme si pochutnali na skvelej klobáske. Ďakujeme dobrovoľníkom za ich čas strávený s nami.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky