Pečieme s dobrovoľníkmi s Lear-u - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Pečieme s dobrovoľníkmi s Lear-u

Popoludnie dňa 3.12.2018 sa z jedálne zariadenia šírila pravá vianočná vôňa. Spolu s dobrovoľníkmi s Lear-u sme pripravovali, vykrajovali, natierali, piekli a vyzdobovali vianočné perníky. Šikovné gazdinky si povymieňali recepty a neostalo len pri perníkoch, ale každá sa pochválila aké druhy zákuskov nesmeli chýbať na štedrovečernom stole. Nevynechali sme ani spievanie kolied a rozprávanie o Vianociach. Takto pripravené perníky čakali na oslavu sviatku sv. Mikuláša ako prekvapenie pre všetkých seniorov a zamestnancov.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky