Petang na Cemjate - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Radosť v Náruči

Dňa 23.05.2017 sme sa zúčastnili 2. kola „Východniarskej senior petangovej ligy 2017“ v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata. Z deviatich súťažiacich družstiev sme sa umiestnili na treťom mieste. Za úspešnú reprezentáciu nášho zariadenia ďakujeme pani Márii, pánovi Jánovi a pánovi Pavlovi.
Ďakujeme vedeniu a zamestnancom Zariadenia pre seniorov „Harmónia“ Prešov - Cemjata za pozvanie, milé prijatie a prajeme im veľa úspechov v ich práci.

Bc. Cecília Kojnoková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky