Petangový turnaj vo Vranove - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Petangový turnaj vo Vranove

Dňa 26.04.2017 Zariadenie pre seniorov vo Vranove nad Topľou organizovalo  ,,Východniarsky´´ senior petangový  turnaj. Pozvanie sme s radosťou prijali. Po milom privítaní a úvodných slovách pána riaditeľa Mgr. Jána Kubu sa turnaj mohol začať. Naše zariadenie reprezentovali pani Chovancová, pán Bednár a pán Stašák, ktorí si vybojovali krásne druhé miesto. Víťazom turnaja sa stalo Zariadenie pre seniorov Harmónia z Cemjaty. Tretie miesto získalo Zariadenie pre seniorov z Kežmarku. Hostiteľom ďakujeme za príjemný športový zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

                                                                                                  Mgr. Katarína Tomičová
                                                                                                                  sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky